Baby Balet Praha


Kmenový repertoár - nyní přes 20 tanečních děl v délce 2,5 hod. - vzniká především při studiu výběrového repertoáru v předmětech klasický, moderní, jazzový a lidový tanec a je obohacován choreografickými etudami doplňkových oblastí - taneční sporty, step, atd. 

V roce 2008 byl nastudován první celovečerní dětský balet "Tanec pralesa" - zcela ojedinělý projekt i v evropském kontextu - který dále posunuje inscenační možnosti souboru a schopnosti těch nejmladších interpretů - budoucích "hvězd".

S nižšími náklady, jednoduššími produkčními a technickými podmínkami se také otevírá cesta do menších regionálních divadel, kulturních center ... dokonce přímo do školních tělocvičen a sportovních hal. Těleso je velmi mobilní a může reagovat také na společenskou a komerční objednávku zcela mimo divadelní prostory.

" Baby Balet Praha" je školní komorní soubor složený z nejlepších studentů nižších ročníků konzervatoře (3. - 5. ročník osmiletého studia). Soubor byl založen v prosinci roku 2003, od září 2008 je soubor přímo produkován školní uměleckou agenturou "Mezinárodní centrum tance o. s.". 

Kvalitní "dětský" soubor složený z úspěšných studentů profesionálního uměleckého studia - opřený o mladické nadšení, oprávněné ambice a výjimečnou energii - může vytvářet velmi zajímavou a originální dramaturgii především tam, kde z různých důvodů nemohou působit tradiční soubory. Jeho interpreti mohou daleko účinněji, než nedostižné dospělé hvězdy, oslovit věkově příbuzného diváka a motivovat ho k aktivnímu a dlouhodobému zájmu o tanec a divadlo, vést ho ke zdravému životnímu stylu a správnému intelektuálnímu rozvoji.

 V současné době má na svém repertoáru Baby Balet Praha nový rodinný balet Vítej na světě, na motivy písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, který měl premiéru ve Stavovském divadle, v únoru 2016. Také hudební složka kmenových choreografií je velmi pestrá - od Johanna Sebastiana Bacha po Johna Cage - takže z kmenového repertoáru lze sestavit komponovaný program ušitý na míru konkrétní akci nebo dramaturgickému zadání. 

V rámci rozsáhlé scénické praxe se soubor účastní významných uměleckých projektů (spolupráce s Pražskou komorní filharmonií nebo FOK), ale také zajímavých motivačních, sportovních a společenských akcí (předtančení na významném plese, host přehlídky ZUŠ, galapředstavení v mistrovství tanečních sportů.

Program souboru zahrnuje přibližně 35 představení v sezóně, včetně vzdělávacího programu pro školy "Jak se dělá tanečník" a dalších uměleckých projektů příslušných pro tuto věkovou a výkonnostní kategorii. Konzervatoř TCP zde prezentuje svůj názor na vývoj moderního uměleckého školství a na potenciál současného tanečního divadla. 


Repertoár

2017 - 2018

"Vítej na světě"  - celovečerní balet o dvou jednáních 
"Jak se dělá tanečník" -  vzdělávací program pro školy 
"Letem světem" - work in progress

Vítej na světě

Takto poetický název nese nový celovečerní rodinný balet v interpretaci
souboru Baby Balet Praha, nejmladších konzervatoristů Tanečního centra Praha.
Světové premiéry se uskutečnily 2. a 5. února 2016 ve Stavovském divadle v Praze.

Autorský tým zkušených tvůrců dětských choreografií mapuje pět životních etap: narození, dětství, školu, pubertu a dospělost.

Dramaturgie využila mimořádně chytré a poetické texty 24 písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, vlastně jakési mikro scénáře inspirující baletní tvůrce. Toto současné taneční divadlo však nesměřuje pouze k dětským divákům. Nesnaží se být ani infantilní a podbízivé. Naopak, tanečními scénickými prostředky doplněnými projekcí, se snaží vyjádřit životní moudrost, dramatičnost a humanismus, které jsou v textu písní obsaženy.

Projekt tanečního divadla "Vítej na světě" vznikl na námět Vlasty Schneiderové, ředitelky konzervatoře Taneční centrum Praha, která přizvala ke spolupráci nejzkušenější členy tradičního tvůrčího týmu Baby Baletu Praha Pavlu Königsmarkovou, Natálii Houskovou a Agurtzane Pérez Olóriz. Autorem kostýmů je Roman Šolc, scénografii vytvořil Viktor Svidró. Technickou spolupráci zajistili Vladimír Sojka a Ondřej Urban. Producentem díla je studentská umělecká agentura Mezinárodní centrum tance.


Jak se dělá tanečník

Jak se dělá tanečník je profilové výchovné a vzdělávací představení tanečního divadla, která v mnoha regionech dosud chybělo a zcela se vymyká nepřeberné činoherní nabídce agenturních pořadů pro školy!

Dramaturgie je zaměřena speciálně na 1. a 2. stupeň základních škol - prostřednictvím 15 vybraných ukázek světového a domácího repertoáru motivuje mladou generaci k aktivnímu přístupu k pohybu, tanci, divadlu a kultuře. V roce 2011, kdy TCP oslavilo 50. výročí založení, mělo za sebou již přes 500 těchto představení v 62 domácích a 14 zahraničních městech (záštitu poskytlo UNESCO, MŠMT, MK, ND a AMU).

Choreografie mapují nejvýznamnější období a umělecké osobnosti taneční historie od dob klasických romantických baletů až po tvorbu současných choreografů. Tímto způsobem se snažíme kultivovat mladé diváky, aby se v přemíře technických a čistě komerčních impulsů naučili vnímat hodnotná umělecká díla, resp. umělecký a výchovný potenciál současného tance a tanečního divadla. 

Významný výchovný efekt spočívá také v tom, že diváci neuvidí dospělé taneční hvězdy zdánlivě nedosažitelných kvalit, ale své vrstevníky, kteří již rozvinuli svůj talent a další profesní předpoklady do výjimečných profesionálních výkonů.

Moderátor pořadu (75 minut bez přestávky) představí srozumitelným a uceleným způsobem jednotlivé taneční techniky a jejich historii (klasický balet, moderní, jazzový a lidový tanec, taneční sporty,...) Každá žánrová oblast je současně prezentována choreografickými ukázkami z kmenového repertoáru jednoho ze dvou uměleckých těles konzervatoře TCP.