Baby Balet Praha

Baby Balet Praha je profesionální komorní soubor složený z nejlepších studentů nižších ročníků konzervatoře (3. - 5. ročník osmiletého studia). Soubor byl založen v prosinci roku 2003, od září 2008 je přímo produkován uměleckou agenturou Mezinárodní centrum tance z. s.


Kmenový repertoár Baby Baletu Praha čítá více jak 25 tanečních děl v délce 5,5 hodin, který vzniká především při studiu výběrového repertoáru na hodinách klasického, moderního, jazzového a lidového tance. Repertoár je obohacován choreografickými etudami z doplňkových oblastí jako jsou taneční sporty, step, akrobacie a mnohé další. 

V roce 2008 byl nastudován první celovečerní dětský balet Tanec pralesa, dílo plné nádherných a náročných kostýmů, zcela ojedinělý projekt v evropském kontextu, který posunul inscenační možnosti souboru a schopnosti skvělých mladých interpretů, dost možná budoucích hvězd tanečního světa.

S nižšími náklady, jednoduššími produkčními a technickými podmínkami se také otevírá cesta do menších regionálních divadel, kulturních center a to dokonce přímo do školních tělocvičen a sportovních hal. Baby Balet Praha je přizpůsobivý a díky mobilnímu vybavení, které máme k dispozici, můžeme cestovat po celé České republice a tak reagovat na společenskou a komerční objednávku zcela mimo divadelní prostory.

Kvalitní "dětský" soubor složený z úspěšných studentů profesionálního uměleckého studia - opřený o mladické nadšení, oprávněné ambice a výjimečnou energii - může vytvářet velmi zajímavou a originální dramaturgii především tam, kde z různých důvodů nemohou působit tradiční soubory. Jeho interpreti mohou daleko účinněji, než nedostižné dospělé hvězdy, oslovit věkově příbuzného diváka a motivovat ho k aktivnímu a dlouhodobému zájmu o tanec a divadlo, vést ho ke zdravému životnímu stylu a správnému intelektuálnímu rozvoji.

V současné době má na svém repertoáru Baby Balet Praha nový rodinný balet Letem světem, který vás uchvátí choreografiemi inspirované všemi kouty světa. Také hudební složka kmenových choreografií je velmi pestrá - od Johanna Sebastiana Bacha po Johna Cage - takže z kmenového repertoáru lze sestavit komponovaný program ušitý na míru konkrétní akci nebo dramaturgickému zadání.

V rámci rozsáhlé scénické praxe se soubor účastní významných uměleckých projektů, například spolupráce s Pražskou komorní filharmonií nebo FOK, ale také zajímavých motivačních, sportovních a společenských akcí, jako jsou předtančení na plesech, hostování na přehlídkách ZUŠ, galapředstavení v mistrovství tanečních sportů, a mnohé jiné. V nedávné době jste mohli členy souboru Baby Balet Praha vidět v pořadu Sama Doma na České televizi, kde tančili choreografie, které reprezentovali vývoj tance v historii lidstva,

Program souboru zahrnuje přibližně 35 představení v sezóně, včetně vzdělávacího programu pro školy "Jak se dělá tanečník" a dalších uměleckých projektů příslušných pro tuto věkovou a výkonnostní kategorii. Konzervatoř Taneční centrum Praha zde ukazuje krásný pohled na vývoj tance a poukazuje na rozvoj moderního uměleckého školství a také na potenciál současného tanečního divadla.