Nové sídlo

 Dům tanečního umění 

Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 - Braník

Dobrý den partneři, kolegové, rodiče a studenti,

v průběhu března jsme pod časovým tlakem museli přerušit jednání s veřejnou správou a rozhodli o umístění nového sídla naší konzervatoře a významných partnerských institucí v komerční sféře - v bezkonkurenčně nejkvalitnější z 57 prověřovaných variant za posledních 11 let. V neděli, 1. srpna 2021 otevřeme první "Dům tanečního umění" v ČR na adrese:

Dům tanečního umění Praha, Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 - Braník

Rozlehlý památkově chráněný areál bývalého branického pivovaru je akciovou společností postupně velmi citlivě rekonstruován pro kancelářské, vzdělávací, umělecké a komunitní potřeby - čtyřpatrová "stará varna" tvoří jádro exkluzívního areálu, který dosud vyzařuje výjimečnou atmosféru průmyslové revoluce 19. století. Po dokončení rekonstrukce v červnu 2021 poskytne areál velmi kvalitní provozní zázemí následujícím institucím tanečního žánru:

Taneční centrum Praha - konzervatoř z.s. (vzděl. koncepce "konzervatoř - gymnázium")

Pražský komorní balet/Balet Praha o.p.s. (umělecké těleso tanečního divadla)

Mezinárodní centrum tance z.s. (umělecká agentura: Balet Praha Junior, Baby Balet Praha)

Nadace Tanec a Divadlo (metodický kabinet, stipendijní programy, student. internát a byty)

Institut Pavla Šmoka z.ú. (výzkumné a studijní centrum, digitalizace a archiv BP a PKB)

Komunitní centrum "Branický pivovar" (občanské a mimoškolní pohyb. estetické aktivity)

Podle instrukcí Ministerstva školství co nejkvalitněji ukončíme stávající školní rok, zajistíme maturity a absolutoria i tradiční závěrečná představení, včetně oslav 60. výročí založení centra - zatím zajištěny termíny 3. a 4. června 2021 ve Stavovském divadle. Nicméně, současně připravíme harmonogram likvidace žvahovského sídla a stěhování do Braníku - předpokládáme v posledním týdnu června a prvním týdnu července 2021 v součinnosti se studenty a pedagogy. Od 1. srpna postupně připravíme provoz ve zkušebnách, učebnách a provozním zázemí v Braníku tak, aby Letní taneční workshop a Letní taneční škola mohly začít podle plánu - v pondělí 23. srpna a školní rok 1. září v plném rozsahu.

O podrobnostech a dalších perspektivách vás budeme průběžně informovat.

V Praze dne 27. března 2021

Výkonné vedení konzervatoře

Prezentace Domu tanečního umění