Jak se dělá taneční divadlo

tanečně vzdělávací představení pro školy


Profilové výchovné a vzdělávací představení tanečního divadla.

Dramaturgie je zaměřena speciálně na 1. a 2. stupeň základních škol. Prostřednictvím vybraných ukázek světového a domácího repertoáru motivuje mladou generaci k aktivnímu přístupu k pohybu, tanci, divadlu a kultuře.

Taneční centrum Praha, konzervatoř má za sebou již stovky těchto představení ve 106 domácích a 14 zahraničních městech (záštitu poskytlo UNESCO, MŠMT, MK, ND v Praze, Praha).


Moderátor pořadu (75 minut bez přestávky) představí srozumitelným a uceleným způsobem jednotlivé inscenační oblasti a jejich historii.  

  • klasický tanec
  • současný tanec
  • jazzový tanec
  • lidový tanec
  • taneční sporty ...


Každá významná oblast tanečního umění je současně prezentována choreografickými ukázkami z kmenového repertoáru juniorského souboru konzervatoře: Balet Praha Junior. 


Choreografie mapují nejvýznamnější období a umělecké osobnosti taneční historie od dob klasických romantických baletů až po tvorbu současných choreografů. Tímto způsobem se snažíme kultivovat mladé diváky, aby se v přemíře technických a čistě komerčních impulsů naučili vnímat hodnotná umělecká díla, resp. umělecký a výchovný potenciál současného tance a tanečního divadla.Významný výchovný efekt spočívá také v tom, že diváci neuvidí dospělé taneční hvězdy zdánlivě nedosažitelných kvalit, ale své vrstevníky, kteří již rozvinuli svůj talent a další profesní předpoklady do výjimečných profesionálních výkonů.