O nás

Mezinárodní centrum tance

Je umělecká agentura, která produkuje a pořádá taneční představení, soutěže, workshopy a festivaly.

Díky tomu, že je agentura zřizovatelem a hlavním producentem  studentských souborů Baby Balet Praha a Balet Praha Junior, s veškerou odpovědností s tím spojenou, je umožněn příliv několika zkušených absolventů Tanečního centra Praha do vedení MCT, čímž narůstá kvalita akcí. 

Mezinárodní centrum tance je od roku 1994 spolkem utvořeným z absolventů Tanečního centra Praha, konzervatoře - gymnázia a dalších spolupracovníků (umělečtí, odborní, produkční a marketingoví partneři).  

Řídí jej valnou hromadou zvolený předseda a poradní orgán je jmenován ze zainteresovaných členů pro každou sezónu zvlášť. Samotná myšlenka a název spolku mají však počátek již v 80. letech. Posláním tohoto spolku bylo organizovat akce na podporu mezinárodní spolupráce se zahraničními vzdělávacími a uměleckými centry. 

Od roku 1994 (kdy vzniklo Taneční centrum Praha) se pak stává výhradně spolkem absolventů přebírajících odpovědnost za vybrané odborné, umělecké a společenské aktivity. Absolventi se již za dob samotného studia naučili jak prakticky provozovat a řídit neziskovou organizaci, což těmto lidem dává nespočet zkušeností do jejich dalšího profesního života. 

Spolek (dodnes spolupracující s hlavním pořadatelem: Tanečním centrem Praha, konzervatoří) organizuje vybrané umělecké akce, jako jsou programy pro školy Jak se dělá tanečník či Stvoření tance nebo představení Vítej na světě, Tanec pralesa, Dialogy beze slov, Nulová Gravitace, Kouzelná flétna, Letem světem či Kauza Prometheus - balety svých dvou profesionálních juniorských souborů - mladšího Baby Baletu Praha a staršího Baletu Praha Junior. Dále připravuje Vánoční taneční scénu, Ročníková představení, Absolventská představení, Mezinárodní týdny tance nebo Letní taneční workshopy. 

Od září roku 2001 sdružení převzalo péči také nad Dětským tanečním studiem a zajišťuje jeho vzdělávací činnost. Mezinárodní centrum tance je organizátorem mimopražských uměleckých akcí a připravuje podmínky pro celoroční umělecký provoz samostatného tanečního souboru Balet Praha Junior (tvořen studenty 6. až 8. ročníku a absolventů TCP) a od roku 2004 provoz mladšího souboru Baby Balet Praha, který je tvořen studenty 3. až 5. ročníku TCP.