O nás


Mezinárodní centrum tance je od roku 1994 spolkem utvořeným ze studentů 5. až 8. ročníku Tanečního centra Praha, konzervatoře - gymnázia a dalších spolupracovníků (umělečtí, odborní, produkční a marketingoví partneři).  

Řídí jej valnou hromadou zvolený předseda a poradní orgán je jmenován ze zainteresovaných členů pro každou sezónu zvlášť. Samotná myšlenka a název spolku mají však počátek již v 80. letech. Posláním tohoto spolku bylo organizovat akce na podporu mezinárodní spolupráce se zahraničními vzdělávacími a uměleckými centry. 

Od roku 1994 (kdy vzniklo Taneční centrum Praha) se pak stává výhradně spolkem studentů přebírajících odpovědnost za vybrané odborné, umělecké a společenské aktivity. Kromě samotného studia se navíc učí jak prakticky provozovat a řídit neziskovou organizaci, což těmto lidem dává nespočet zkušeností do jejich dalšího profesního života. 

Spolek (dodnes spolupracující s hlavním pořadatelem: TCP konzervatoří) organizuje vybrané umělecké akce, jako jsou programy pro školy Jak se dělá tanečník či Stvoření tance nebo představení Vítej na světě, Tanec pralesa, Dialogy beze slov, Nulová Gravitace, Kouzelná flétna či Kauza Prometheus - balet svých dvou studentských uměleckých těles - mladšího Baby Baletu Praha a staršího Baletu Praha Junior. Dále připravuje Vánoční taneční scénu, Ročníková představení, Absolventská představení, Mezinárodní týdny tance nebo Letní taneční workshopy. 

Od září roku 2001 sdružení převzalo péči také nad Dětským tanečním studiem a zajišťuje jeho vzdělávací činnost. Mezinárodní centrum tance je organizátorem mimopražských uměleckých akcí a připravuje podmínky pro celoroční umělecký provoz samostatného tanečního souboru Balet Praha Junior (tvořen studenty 6. až 8. ročníku a absolventů TCP) a od roku 2004 provoz mladšího souboru Baby Balet Praha, který je tvořen studenty 3. až 5. ročníku TCP. 

Díky tomu, že je sdružení zřizovatelem a hlavním producentem obou studentských souborů s veškerou odpovědností s tím spojenou, je umožněn příliv několika zkušených absolventů TCP do vedení MCT, čímž narůstá kvalita akcí.


Umělecká rada

Tereza Vančurová

Předsedkyně

Monika Čechurová

Místopředsedkyně

Jan Schneider BBA., DiS.

Vedoucí produke

Adéla Hausleitnerová                    Anežka Tůmová  

Ekonomika


Barbora Travinská                              Ester Hrubá

Infoservis

Bohdana Tkáčová                            Tereza Logojdová

Propagace

Natálie Glembová                          Eliška Bílková         

Marketing

Albert Kaše                                        Justýna Mašková                      Markéta Kultová                                Silvia Nemcová

Zahraniční styky

Monika Plachá                        Oldřiška Neumannová 

Archiv

Magdaléna Šichová,                  Kristína Šoukalová

Personalistika