Moz-Art

celovečerní titul současného tanečního divadla

Vážení diváci,

Srdečně vás zveme na taneční představení souboru Balet Praha Junior "Moz-Art"

Nové komponované představení tanečního divadla o dvou jednáních, jehož první část je složená z jednoaktových choreografií významných českých autorů, druhé jednání, je koláží tanečních prvků a myšlenek na hudební fragmenty Mozartovy hudby vyznačující se humorem, láskou a dramatem. Je tak dílem mnoha rozličných poloh, jako byl Mozart sám.

Tančí nejlepší studenti Tanečního centra Praha konzervatoře – gymnázia, členové Baletu Praha Junior ve spolupráci s profesionálními tanečníky Pražského komorního baletu.

Premiéra Moz-Art je poctou profesoru JUDr. Zdeňkovi Češkovi CSc, Dr. h. c., našemu patronovi, který se jako rektor Univerzity Karlovy významně zasloužil o počátky současného tanečního umění u nás.


Tvůrčí tým:

Režie a choreografie: Attila Egerházi

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

Kostýmy: Andrea T. Haamer

Scéna a světelný design: Attila Egerházi, Viktor Svidró

Nastudování: Vlasta Schneiderová, Linda Svidró, Viktor Svidró

Tančí:  Balet Praha Junior 

Mirabell

Choreografie Mirabell je inspirována geniální hudbou skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, na první poslech optimistickou, ale ve své podstatě intimní, plnou skrytých významů a symbolů. Hudba je podle Egerháziho poezií, dílem mnoha poloh stejně rozličných, jako byl Mozart sám.

Název Mirabell odkazuje na atmosféru barokního zámku a jeho květinových zahrad v Salzburgu.

Mozartovu dobu podtrhují kostýmní návrhy od Andrey T. Haamer, které tvoří symbolické spojení mezi tím, co bylo, je a bude, podtrhují nadčasovost obsahu.