Umělecké SOUBORY


Mezinárodní centrum tance disponuje tímto scénickým vybavením:

  •  kompletní světelná technika + osvětlovací pult
  •  kompletní zvuková technika
  •  projekční technika + projekční cyklorama
  •  baletizol, výkryty scény, horizonty
  •  konstrukce na zavěšení světel
  •  scénické efekty

Vozový park a kompletní scénografické a scénické vybavení najímá Mezinárodní centrum tance od Nadace Tanec a Divadlo za nekomerčních podmínek.