personální protokol MCT agentury

  PERSONÁLNÍ PROTOKOL

    Umělecká rada:                                                                                   Fundrasing:

    Markéta Kultová (předseda)                                                                Markéta Kultová 

    Kristýna Kronovetrová (jednatel, vedoucí produkce)                         Justýna  Mašková 

    Iveta Kotlabová (produkce)


    Propagace:                                                                                           Ekonomika:              

    Silvia Nemcová                                                                                    Adéla Hausleitnerová 

    Aurélia Rapušáková                                                                             Daniel  Makovec 

    Bohdana Tkáčová                                                                      

                                                                                                                  MCT web: 

                                                                                                                 Iveta Kotlabová   

    Archiv a statistika: 

    Jana Budařová 

    Diana Čirličová 

    Marie Puchernová