Personální protokol agentury MCT

PERSONÁLNÍ PROTOKOL

Umělecká rada:

Ing. Gabriela Novotná, předsedkyně, vedoucí produkce

Viktor Svidró, DiS., umělecký šéf BPJ 

Mgr. Pavla Königsmarková, umělecká šéfka BBP

PhDr. Vlasta Schneiderová, dramaturgyně a metodička 


Produkce:

Ing. Gabriela Novotná

MgA. Michal Kolda, DiS. 

Fundraising: 

Mgr. Sylva Doležalová

Propagace:  

Anežka Hrabánková

Karolína Orlitová

Kristýna Brůžková

Mia Horneková 


Archiv: 

Michaela Winterová 

Adéla Chládková 

Emílie Sobotková

Rebeka Turečková

Statistika:

Johana Hauzarová

Viktorie Winklerová

Kostýmy:

Anna Jehlíková


Sociální sítě:

Ing. Gabriela Novotná

Ekonomika:

Aneta Michnevyč

Tereza Rohovská 

MCT web:

Ing. Gabriela Novotná

MgA. Michal Kolda, DiS.

Olga Mosiakova

Technické vybavení:

Háta Němečková 

Nela Šelířová