JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK

tanečně vzdělávací představení pro školy


Profilové výchovné a vzdělávací představení tanečního divadla.

Dramaturgie je zaměřena speciálně na 1. a 2. stupeň základních škol. Prostřednictvím vybraných ukázek světového a domácího repertoáru motivuje mladou generaci k aktivnímu přístupu k pohybu, tanci, divadlu a kultuře.

Taneční centrum Praha, konzervatoř má za sebou již stovky těchto představení v 78 domácích a 9 zahraničních městech (záštitu poskytlo MŠMT, MK, ND v Praze, Praha a AMU).

Moderátor pořadu (75 minut bez přestávky) představí srozumitelným a uceleným způsobem jednotlivé inscenační oblasti a jejich historii.

  • klasický tanec
  • současný tanec
  • jazzový tanec
  • lidový tanec
  • taneční sporty ...

  • Každá významná oblast tanečního umění je prezentována choreografickými příklady nastudovanými speciálně pro tento program Baby Baletu Praha. V evropském kontextu se jedná o unikátní těleso vybraných studenty 3. - 5 ročníku - tedy našich nejmladších profesionálů. 

    Choreografie mapují nejvýznamnější období a umělecké osobnosti taneční historie od dob klasických romantických baletů až po tvorbu současných choreografů. Tímto způsobem se snažíme kultivovat mladé diváky, aby se v přemíře technických a čistě komerčních impulsů naučili vnímat hodnotná umělecká díla, resp. umělecký a výchovný potenciál současného tance a tanečního divadla.

    Významný výchovný efekt spočívá také v tom, že diváci neuvidí dospělé taneční hvězdy zdánlivě nedosažitelných kvalit, ale své vrstevníky, kteří již rozvinuli svůj talent a další profesní předpoklady do výjimečných profesionálních výkonů.