MTT

Mezinárodní týdny tance

Mezinárodní týdny tance je nejstarší český (a zřejmě i středoevropský) festival současného tance, který vznikl z tradice pravidelných seminářů a představení Tanečního centra Univerzity Karlovy se zahraničními umělci a pedagogy v první polovině 80. let.

MTT bylo vždy jakousi burzou a výjimečnou přehlídkou současné taneční tvorby.

Dramaturgie se zaměřuje především na špičkové mladé české umělce a umělecké projekty domácích i zahraničních konzervatoří a akademií.

Cílem festivalu je prezentace a konfrontace výsledků práce v posledních sezonách. Účastníci se vzájemně inspirují, tříbí své názory a navazují pracovní kontakty. Také diváci mohou srovnávat, hodnotit a získat přehled "co se v tanečním oboru děje".