Mezinárodní Centrum Tance

Umělecká agentura

Vlastimil Harapes

zemřel 15. května 2024 ve věku 77 let

Vlastimil Harapes byl vlastně neoficiálním spolužákem dnešních studentů konzervatoře Taneční centrum Praha: v letech 1963 – 65 byl (spolu např. s Jiřím Kyliánem) členem Skupiny moderního tance VUS, ze které se postupně vyvinulo současné Taneční centrum Praha. I během své hvězdné kariéry v Národním divadle i jinde byl s námi v kontaktu, účastnil se našich představení jako kritický divák, a dokonce si zatančil jako host v našem tanečním divadle Hry o Mariích. Potkávali jsme se také při různých slavnostních příležitostech českého tanečního umění.

V roce 1990 mne Vlastík vyzval ke spolupráci v době, kdy se ihned po revoluci stal uměleckým šéfem Baletu ND. Stali jsme se dvěma zástupci tanečního umění ve vedení "zlaté kapličky" – tehdy se zásadním úkolem: transformovat ji z komunistického divadla na špičkovou a efektivně pracující uměleckou instituci v demokratickém prostředí. Tady se naplno projevila jeho poctivost, upřímnost a zapálení pro tanec. Jeho známý obličej i jméno otevíralo mnoho důležitých dveří a pod jeho "záštitou" šlo všechno podstatně rychleji, než jsem se očekával, včetně dramaturgických otázek a přípravy repertoáru souboru – především tak očekávaných, resp. požadovaných zahraničních uměleckých "injekcí".

Ve stejné době Taneční centrum Praha svádělo zápas s Ministerstvem školství a konzervativní baletní lobby o založení taneční konzervatoře moderního typu. Zde byl Vlastík vždy na naší straně a měl velmi liberální představy o vývoji tanečního umění. Bylo logické, že se v roce 1994 stal členem první Správní rady nově založené konzervatoře Taneční centrum Praha.

Vlastimil Harapes byl opravdu výjimečný umělec a člověk – jsem hrdý na to, že jsem s ním mohl pracovat a že jsme byli přáteli.

18. května 2024 Antonín Schneider

12. 6. 2024 Rok české hudby a taneční divadlo

od 19:00, Stavovské divadlo

Letos oslaví Taneční centrum Praha 30. výročí založení konzervatoře. V sezóně 2020–21 nám covid překazil 60. výročí vzniku prvního centra moderního a jazzového tance ve Střední Evropě. Prvních 28 let, od roku 1961, prožilo centrum v kulturním undergroundu. Po roce 1989 jsme již veškeré síly věnovali vzniku unikátní vzdělávací koncepce "konzervatoř – gymnázium". Pomohli nám zahraniční experti (se zásadní supervizí Jiřího Kyliána a významných uměleckých center), důležitým impulzem byl také podrobný rozbor našeho tanečního školství a pozice tanečního umění v naší živé kultuře. První ročník jsme otevřeli 1. září 1994. První absolventy jsme "vypustili" v roce 2002 – dnes už jich je 207. V roce 1999 jsme transformovali původní soubor na čistě studentské juniorské těleso Balet Praha Junior (letos 25. výročí) a – protože nestíhal uspokojit mimořádný zájem – v roce 2004 jsme založili ještě Baby Balet Praha (letos 20. výročí). Oba soubory mají plně profesionální dramaturgické, umělecké i pedagogické vedení, produkci, umělecko-technický provoz scénických technologií a rehabilitační péči.

14. 6. 2024 Absolventské představení

od 19:00, Stavovské divadlo

Vážení kolegové, studenti, rodiče a diváci tanečního divadla,

již 30 let nabízíme mimořádně talentovaným a zvídavým dětem, jejichž rodiče mají vysoké nároky na jejich vzdělání, unikátní vzdělávací koncepci "konzervatoř – gymnázium". Naši učitelé a předchůdci založili v roce 1961 první umělecký soubor "současného" tance ve Střední Evropě. To jsou naše kořeny. Proto jsme při budování konzervatoře, hned po roce 1989, vždy dbali o neustálé propojení tréninkového procesu se scénickou praxí a promyšlenou dramaturgií po celou dobu osmiletého studia. Kompetence absolventů se netýkají jen interpretace – tedy řemeslného vybavení v klasických, současných a etnických tanečních technikách, výrazových schopností, pohybové a prostorové inteligence a mimořádné rytmické, resp. hudební paměti. Našim studentům umožňujeme naplno "dělat" divadlo a kulturu – seznámit se s tvůrčími a inscenačními postupy, scénickými technologiemi, ale také s kulturním managementem, grantovou diplomacií a komplexní rehabilitační péčí nezbytnou pro profesionální kariéru. Vše jsou to zcela nová kritéria uměleckého školství …. a bezpečně to funguje. Nakonec – posuďte sami.

Příjemný večer s juniorským tanečním divadlem.

20. a 21. 6. 2024 Závěrečné představení

od 18:00, Divadlo Hybernia

Myslím, že důvod, proč je tanec starý jako lidstvo je to, že je symbolem lidské existence, smyslu života…. Častokrát jsem slyšela: "tanec života". To je spojení, které mě hluboce zasahuje. Nástroj, kterým tanec mluví je primárním, základním nástrojem lidské existence, lidského žití. Lidské tělo uchovává ve své paměti všechny události života, smrt i lásku….učit se tančit nebo učit se žít, principy jsou shodné.

(Martha Graham)

Říká se, že význam Marthy Graham pro tanec je stejný jako Pablo Picasso pro malířství. Naprosto souhlasím, k tomu není, co dodat.

Milí diváci, přeji vám příjemný večer.

Za pedagogický sbor konzervatoře

PhDr. Vlasta Schneiderová

Studentské komorní těleso tanečního divadla, složené z 22 nejlepších studentů nižších ročníků Tanečního centra Praha, konzervatoře. Soubor pracuje od roku 2004, má kompletně profesionální umělecké vedení, a díky agentuře MCT i produkci a plně mobilní umělecko-technický provoz. Ročně soubor vytvoří 2 premiéry v celovečerním formátu, absolvuje cca 50 představení - jsou to převážně rodinné tituly - cykly tanečních obrazů spojených do tematických celků a také vzdělávací pořady pro školy - v sezóně 2023/24: Vítej na světě IIJak se dělá tanečník. Autory jsou zkušení choreografové z "domácí dílny", specializovaní na práci s nezletilými umělci.  

Juniorské komorní těleso tanečního divadla složené z 16 nejlepších studentů vyšších ročníků a absolventů Tanečního centra Praha, konzervatoře. Od roku 1961 postupně vzniká první soubor současného tance v ČSSR, od roku 1999 má kompletně profesionální umělecké vedení a díky agentuře MCT i produkci a plně mobilní umělecko-technický provoz. Ročně soubor vytvoří 2 premiéry v celovečerním formátu, absolvuje cca 50 představení - jsou to komponované programy jednoaktových děl a také vzdělávací pořady pro školy - v sezóně 2023/24: Elixír, Moz-Art, Jak se dělá taneční divadlo. Choreografy jsou významní domácí a zahraniční tvůrci.

Umělecká agentura MCT produkuje a pořádá taneční představení, soutěže, workshopy a festivaly


Umělecká agentura, která vznikla v roce 1994 souběžně s konzervatoří Taneční centrum Praha, aby produkovala jeho uměleckou činnost, především oba soubory tanečního divadla Balet Praha Junior a Baby Balet Praha. Agentura zajišťuje plně profesionální produkci, propagaci, marketing, fundraising, ekonomiku, umělecko-technický provoz a dopravu (kompletní mobilní scénické technologie, jevištní, zvukové a světelné vybavení), kostýmy, dekorace, rekvizity a scénické efekty.

V posledním desetiletí před covidem agentura vyprodukovala 875 představení ve 106 domácích a 11 cizích městech. Agentura koprodukuje vybrané akce s Pražským komorním baletem, FOK, FIBS, ČT, s vybranými ZUŠ a dětskými tanečními studii, má vlastní periodické akce: produkuje premiérové tituly obou souborů a vzdělávací projekty Jak se dělá tanečník a Stvoření tance. Nejnáročnějším úkolem je projekt Invaze tance do regionů, která zásadním způsobem zkvalitňuje dostupnost tanečního divadlo v ČR. Agentura se podílí na nosných projektech konzervatoře TCP s mnohaletou tradicí: Mezinárodní týdny tance, Letní taneční workshop, Vánoční taneční scéna, Taneční učitelé roku, regionální taneční campy atd. Zde využívá studenty vyšších ročníků v rámci výuky profesní přípravy, resp. kulturního managementu.

Chci se stát profesionálním tanečníkem

                    Terpsichore                     přípravné oddělení taneční konzervatoře

                                                 Partneři