Mezinárodní Centrum Tance

produkční umělecká agentura

13. 1. 2021 zemřel Robert Cohan

Oficiální nekrology si můžeme najít na internetu. Přidávám jen několik osobních vzpomínek. 

zdroj: theguardian.com


zdroj: The Telegraph


Novinář a spisovatel Paul Jackson nazval biografii o Robertu Cohanovi: The Last Guru (Dance Books, 2013).

Souhlasím, zakladatelé tanečního centra The Place (taneční škola + taneční soubor): Robin Howard a Robert Cohan představují poslední "mohykány", jak to sám Robert Cohan označoval: klasického moderního tance.

Není bez zajímavosti, že oba dva velmi přispěli k rozvoji současného tanečního divadla i u nás - a to již v poslední čtvrtině 20. století, za "hluboké totality".

London Contemporary Dance School a London Contemporary Dance Theatre byly alma mater i dvou Čechů, kterým se šťastným řízením osudu podařilo studovat v zahraničí: Ivanka Kubicová a Jan Hartmann.

Ale, co je nejdůležitější: všechny svoje znalosti a dovednosti, jak technické, tak organizační "plnými hrstmi" předávali doma dál: vychovali generaci tanečníků, pedagogů, choreografů, organizátorů - tehdejší Skupina moderního tance Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy jejich zkušenosti využila do maxima.

Ale i to ještě není všechno: udržovali kontakt se "svou školou" a umožnili dalším Čechům opakovaně, alespoň na kratší dobu (někdy za velmi dramatických okolností) studovat v London Contemporary Dance School (konkrétně u mě jsou to úhrnem 2 školní roky).

A jsme zase zpět: samozřejmě to vše se mohlo uskutečnit jen za velké organizační pomoci obou zmíněných pánů (od Robina Howarda i nemalé finanční podpory).

Pro všechny zúčastněné to byl svět, který jsme jakožto občané totalitní společnosti neznali: otevřený, vstřícný, profesionalita ve všem. Pro nás jsou jména Robin Howard, Robert Cohan, Ivanka Kubicová, Jan Hartmann "spojené nádoby", které nás doslova "nasměrovaly a zformovaly".

Ale i to ještě není všechno: I když The Place díky byrokracii a díky společenským změnám již neudržela ideu, kterou oba pánové tak urputně vybudovali (soubor zanikl), škola nabízí už jiné programy, s jiným cílem - ale stále má co nabídnout - viz zkušenosti třech našich absolventů, kteří tam studovali již v 21. století.

Za všechny, kteří měli tu čest se s panem Robertem Cohanem setkávat

PhDr. Vlasta Schneiderová

Konzervatoř Taneční centrum Praha, z. ú.

zdroj: ThePlace.org.uk

SEZÓNA 2020/21!

Instagram 

PŘEDSTAVENÍ

Chci se stát profesionálním tanečníkem

                                                 Partneři