Kmenový repertoár Baby Balet Praha

Letem světem

celovečerní rodinný balet 

Námět, scénář a režie/Theme, Scenario and Direction: Vlasta Schneiderová      Choreografie/Choreography: Vlasta Schneiderová, Pavla Königsmarková, Tereza Hloušková  Dramaturgie a libreto/Dramaturgy and libretto: Štěpán Benyovszký                              Hudba/Music:                                                                                                                            Autor textů - průvodní slovo/Texts: Štěpán Benyovszký                                                          Mluvené slovo/Voiceover: Nela Boudová                                                                                      Autor animace a počítačové projekce/Projection and Animation: Michal Mocňák                      Kostýmy/Costume design: Markéta Kubíčková, choreografové                                            Scéna a světelná režie/Set design and Lights direction: choreografové                                      Zvuková režie: Ondřej Urban, Vladimír Sojka                                

Letem světem je unikátní choreografické dílo našich špičkových choreografů, kteří studovali různé tradice a zvyky ze všech koutů světa. V tancích najdete detaily z rozmanitého kulturního dědictví, které jsou dokonale propojeny se současným tancem. Celým představením provází hlas známé herečky, Nely Boudové, s kterou společně procestujeme opravdu celý svět napříč tím nejkrásnějším, co nám kulturní rozmanitost přináší. Zároveň se dozvíme spousty zajímavostí o jednotlivých zemích. Překonáme rozdíly a ukážeme si, že nakonec jsme všichni stejní a toužíme po vzájemném porozumění a lásce.

Praha, 30. dubna 2019: Světová premiéra představení Letem světem proběhne ve středu 29. května 2019 od 19,00 hodin v divadle Hybernia v Praze. Pro Baby Balet Praha, který letos slaví 15. výročí založení, je to již třetí celovečerní titul, který sleduje jednotící ústřední téma a dramaturgickou linii pro nejmladší budoucí profesionály - studenty 3. - 5. ročníku TCP. Svět je rozdělen do dvou jednání a devíti "obrazů": Severní Evropa, Jižní Evropa, Západní Evropa, Střední Evropa, Asie, Afrika, Jižní a Severní Amerika a "doma". Každý obraz obsahuje 2 - 4 taneční etudy, které pohybovým slovníkem, hudbou, kostýmy a počítačovou animací - projekcí prezentují příslušnou etnickou oblast. Pořadem provází virtuální moderátor - natočený hlas - který pozve diváka do následujícího "světa" a připomene specifika každé této oblasti, především z hlediska kulturního.

Letem světem má - stejně jako předchozí tituly - zájezdovou verzi pro produkci projektu: "Invaze tance do regionů". Autorkou námětu a scénáře je Vlasta Schneiderová, choreografii jednotlivých obrazů si rozdělili stálí tvůrci a pedagogové TCP Tereza Hloušková, Pavla Königsmarková a Vlasta Schneiderová. V zájmu zvýšení povědomosti o tanci máme několik intimní produkčních informací pro "fajnšmekry": celková délka programu = 100 minut, počet účinkujících = 22, stavba scény = 6 hodin, bourání = 2 hodiny, rozpočet = 1,2 mil. Kč, plánovaný počet repríz = 85 v sezónách 2019 - 2022.

Slovo scénáristky: nový projekt BBP pro sezónu 2018/19 navazuje na předchozí představení: Vítej na světě. Zatímco v předchozím choreografickém pásmu byl ústředním tématem člověk, jeho narození a zrání do dospělosti, v novém projektu je ústřední téma: lidé na celém světě.

Svět nás provází od rána do večera, od dětství do stáří - je protějškem našeho bdělého vědomí, nikdy se ho nemůžeme zbavit. Nebude to systematický zeměpisný průvodce. Taneční etudy, prostřednictvím hudby z jednotlivých částí světa, přiblíží charakter, životní styl a kulturu lidí, kteří v příslušném kraji žijí. Stylizovaný pohyb - tanec a hudba zprostředkují veskrze lidské prožívání, sdílenou radost, starost, víru, naději, touhu...

Průvodní slovo doplní charakteristiku obyvatel jednotlivých regionů o zeměpisné, historické či kulturní zajímavosti. Počítačová animace na projekčním horizontu podpoří vstup do dalšího světa i vizuálně - typickými symboly právě navštíveného prostředí, kultury, země.

Jan Patočka si všiml, že český pojem "svět" souvisí se slovem světlo, pro Řeky byl svět: kosmos, tedy krása a řád, latinské mundus znamená čistý, anglické world znamená lidský věk, pokolení. "Na svět nepřicházíme do samoty, ale mezi jiné lidi a jejich přičiněním. Chci-li s někým mluvit, musím překlenout propast a rozdíl mezi mým a jeho světem." (Jan Sokol)

V současné době jsou příležitosti pro dělání věcí "od srdce" velmi redukovány. Náš večer by měl diváky přesvědčit, že ještě stále stojí za to hlouběji poznat a pochopit jaký svět mě to vlastně obklopuje, že přes rozdílnosti je tu společný základ: "Kdo miluje doopravdy, ve své lásce k určité osobě miluje celý svět." (Erich Fromm)                                                                                                  


Vítej na světě

Takto poetický název nese nový celovečerní rodinný balet v interpretaci
souboru Baby Balet Praha, nejmladších konzervatoristů Tanečního centra Praha.
Světové premiéry se uskutečnily 2. a 5. února 2016 ve Stavovském divadle v Praze.

Autorský tým zkušených tvůrců dětských choreografií mapuje pět životních etap: narození, dětství, školu, pubertu a dospělost.

Dramaturgie využila mimořádně chytré a poetické texty 24 písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, vlastně jakési mikro scénáře inspirující baletní tvůrce. Toto současné taneční divadlo však nesměřuje pouze k dětským divákům. Nesnaží se být ani infantilní a podbízivé. Naopak, tanečními scénickými prostředky doplněnými projekcí, se snaží vyjádřit životní moudrost, dramatičnost a humanismus, které jsou v textu písní obsaženy.

Promo video: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095218055-terra-musica/216542151000002/

Projekt tanečního divadla "Vítej na světě" vznikl na námět Vlasty Schneiderové, ředitelky konzervatoře Taneční centrum Praha, která přizvala ke spolupráci nejzkušenější členy tradičního tvůrčího týmu Baby Baletu Praha Pavlu Königsmarkovou, Natálii Houskovou a Agurtzane Pérez Olóriz. Autorem kostýmů je Roman Šolc, scénografii vytvořil Viktor Svidró. Technickou spolupráci zajistili Vladimír Sojka a Ondřej Urban. Producentem díla je studentská umělecká agentura Mezinárodní centrum tance. 


Jak se dělá tanečník - vzdělávací program pro školy

Jak se dělá tanečník je profilové výchovné a vzdělávací představení tanečního divadla, která v mnoha regionech dosud chybělo a zcela se vymyká nepřeberné činoherní nabídce agenturních pořadů pro školy!

Dramaturgie je zaměřena speciálně na 1. a 2. stupeň základních škol - prostřednictvím 15 vybraných ukázek světového a domácího repertoáru motivuje mladou generaci k aktivnímu přístupu k pohybu, tanci, divadlu a kultuře. V roce 2011, kdy TCP oslavilo 50. výročí založení, mělo za sebou již přes 500 těchto představení v 62 domácích a 14 zahraničních městech (záštitu poskytlo UNESCO, MŠMT, MK, ND a AMU).

Moderátor pořadu (75 minut bez přestávky) představí srozumitelným a uceleným způsobem jednotlivé taneční techniky a jejich historii (klasický balet, moderní, jazzový a lidový tanec, taneční sporty,...) Každá žánrová oblast je současně prezentována choreografickými ukázkami z kmenového repertoáru jednoho ze dvou uměleckých těles konzervatoře TCP. 

Choreografie mapují nejvýznamnější období a umělecké osobnosti taneční historie od dob klasických romantických baletů až po tvorbu současných choreografů. Tímto způsobem se snažíme kultivovat mladé diváky, aby se v přemíře technických a čistě komerčních impulsů naučili vnímat hodnotná umělecká díla, resp. umělecký a výchovný potenciál současného tance a tanečního divadla. 

Významný výchovný efekt spočívá také v tom, že diváci neuvidí dospělé taneční hvězdy zdánlivě nedosažitelných kvalit, ale své vrstevníky, kteří již rozvinuli svůj talent a další profesní předpoklady do výjimečných profesionálních výkonů.   


Tanec pralesa

Dramatický příběh podle zcela originálního námětu s humanistickým a ekologickým poselstvím je interpretovaný nejmladšími profesionálně vzdělávanými mladými umělci BABY BALET PRAHA - studenty taneční konzervatoře ve věku 13 - 15 let. V díle je využito klasické, moderní i jazzové taneční techniky s inscenačními a scénickými prostředky současného tanečního divadla.

Vzdělávací koncepce a umělecký potenciál pedagogů konzervatoře TCP umožňuje zapojit do pravidelné scénické praxe studenty prakticky již od druhého ročníku. Uprostřed osmiletého studia (3. - 5. ročník) jsou již studenti schopni vytvořit komorní umělecký soubor "Baby Balet Praha" s celovečerním programem, dlouhodobou specifickou dramaturgií, profesionální produkcí a periodickým hracím plánem a repertoárem složeným z jednoaktových choreografií a etud. Dalším logickým krokem na této cestě bylo vytvoření celovečerního tanečního příběhu, kde si tvůrčí a realizační tým, interpreti... ale také produkce a technika - vyzkoušeli nové možnosti současného tanečního divadla¨

"Tanec pralesa" je po všech stránkách originál - námět, scénář, choreografie, hudba i výtvarné pojetí kostýmů a scény byly vytvořeny přímo pro naše studenty - nejmladší profesionální taneční generaci ... ale hlavně pro naše tradiční i nové diváky.